Joop de Vries Voorzitter 06-53907316 jopie.devries@vleesbedrijfdevries.nl
Tineke Van den Berg Penningmeester 06-11918357

tineke.vdberg@hotmail.com

Ellen Van der Leest Secretaris 06-57173066

secretaris.sft@gmail.com

Durk Jilderda Algemene zaken 06-20545189

durkjilderda@gmail.com

vacature Veldsport