Jaarvergadering 2017

Algemene ledenvergadering 2017

De Algemene Ledenvergadering van de Sportfederatie vindt plaats op maandag 27 maart a.s.

Plaats:                        Glinstrastate Burgum, Schoolstraat 83
Aanvangstijd:            20.00 uur

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar

Alle vrijwilligers verzekerd

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers in de gemeente Tytsjerksteradiel afgesloten. Dit houdt in dat alle vrijwilligers in onze gemeente automatisch verzekerd zijn en er dus geen registratie via de vrijwilligerscentrale meer plaats hoeft te vinden. De vrijwilligerscentrale verstrekt wel informatie over de verzekering. Vrijwilligers kunnen schade zelf melden bij Meeýs AssurantiŽn.

Schademelding

Wanneer schade gemeld wordt bij Meeýs AssurantiŽn zal men vragen naar het polisnummer van de verzekeringnemer. Dit polisnummer is op te vragen bij de vrijwilligerscentrale.

De vrijwilligersverzekering is een verzekering met een secundaire dekking. Dit betekent dat vrijwilligers in geval van schade zich eerst dienen te melden bij hun eigen aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer deze verzekering niet of geen volledige dekking verleent dient de vrijwilliger een afschrift hiervan te sturen naar Meeýs AssurantiŽn. Daarna zullen zij de schademelding in behandeling nemen.

Algemene ledenvergadering 2014

Onze algemene ledenvergadering 2014 is gepland op

Maandag 24 maart 2014

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Glinstrastate

Na de pauze zal dhr. Jan Louwes van Advies en Beleid te Roden de

achtergronden van de aan te stellen Buurt Sport Coaches uitleggen.

Tevens alle gelegenheid om hierover vragen te stellen.

Verklaring Omtrent Gedrag

Info ontvangen van Kearn:

Gratis VOG voor sportclubs ook in 2014

23 januari 2014 - Ondanks afspraken tussen sportbonden en NOC*NSF blijken sportverenigingen nog weinig te doen met de mogelijkheden om misbruik in de sport tegen te gaan. Vaak zijn de maatregelen simpelweg niet bekend, want slechts 20% maakt bijvoorbeeld gebruik van de mogelijkheid om nieuwe trainers gratis te screenen door een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit is in 2014 nog steeds mogelijk.

Sinds 2011 biedt sportkoepel NOC*NSF hulp voor sportverenigingen om seksuele intimidatie bij jongeren tegen te gaan. Sommige clubs zijn hiervan simpelweg niet op de hoogte, een gemiste kans. Zo is er een hulplijn die tevens fungeert als meldpunt (0900 202 55 90), heeft elke sportbond een speciale vertrouwenscontactpersoon en zijn er plannen om een registratiesysteem op te zetten. Mocht uw vereniging een nieuwe trainer of coach aanstellen, dan kunt u kosteloos een VOG aanvragen. 

Hulp bij invoeren van preventiebeleid

Wilt u de preventie van seksueel misbruik op uw vereniging op de kaart zetten, dan kunt u ook terecht bij NOC*NSF. Zij hebben hiervoor een uitgebreid stappenplan ontwikkeld dat u helpt bij het implementeren van een dergelijk beleid. Daarnaast kunt u een eigen vertrouwenscontactpersoon instellen, waarvoor een korte opleiding beschikbaar is. Andere organisaties die met minderjarigen werken kunnen ook op hulp rekenen bij het invoeren van een beleid tegen seksueel misbruik.